przygotowanie projektu - szablony

dział graficzny: +48 502 256 822

Karta Standard Opis przygotowania projektu – pliki do pobrania

WORD pobierz plik

PDF pobierz plik

Corel Draw (.cdr)  pobierz plik

Ilustrator (.ai) pobierz plik

Photoshop (.psd) pobierz plik

Otwory w karcie WORD pobierz plik

Karta Trójdzielna Opis przygotowania projektu – pliki do pobrania

PDF pobierz plik

Corel Draw (.cdr)  pobierz plik

Ilustrator (.ai) pobierz plik


Przygotowanie bazy z danymi do personalizacji

WORD pobierz plik

PDF pobierz plik


Opis przygotowania projektu

Projekt do druku należy przygotować w dowolnym programie graficznym np. CorelDraw, Adobe Illustrator, Photopshop, Corel Photo-Paint. Format projektu przyjąć 58 x 90 mm tj. o 2 mm większy z każdej strony w stosunku do wymiarów formatu karty (54 x 86 mm).

W projekcie prosimy nie zaokrąglać narożników. Jeżeli projekt nie posiada tła wyprowadzonego na spad, format projektu musi być zachowany. Dlatego format projektu należy ograniczyć prostokątem na najniższej warstwie, bez konturu (outline) i wypełnienia, lub (w przypadku pliku rastrowego) odpowiednio wykadrować projekt tak aby miał on odpowiednie wymiary.

• Obiekty nie mogą znajdować się w odległości mniejszej niż 3 mm od krawędzi formatu karty (54 x 86 mm) za wyjątkiem tła. Z uwagi na tolerancję cięcia mogą wystąpić pewne przesunięcia pracy względem krawędzi użytku. Dlatego odradzamy umieszczania wokół projektu wszelkiego rodzaju ramek, których nie centryczność na użytku może być widoczna.

• Tło (także obiekty stanowiące tło) drukowane „na spad” należy doprowadzić do krawędzi formatu projektu (58 x 90 mm). Jeżeli jakieś obiekty wystają poza format projektu należy je obciąć.

• Kolory (w tym także importowanych do projektu zdjęć i grafik) muszą być w modelu CMYK. Prosimy nie przesyłać plików w modelu RGB ponieważ kolory wydrukowane mogą odbiegać od zamierzonych, widzianych na ekranie.

• Należy zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia różnic w kolorach w stosunku do wydruków z drukarek oraz obrazu wyświetlanego na monitorze ze względu na różnice w technologii druku, prezentacji barw i rodzaju podłoża na którym odbywa się druk kart, oraz innych czynników mających wpływ na kolorystykę (np. laminacja).

• W celu uzyskania większej głębi koloru czarnego w obszarach apli użyć koloru czarnego zbudowanego ze składowych 84%C 74%M 62%Y 100%K.

• wartości tonalnych w jednym punkcie nie może przekraczać 320%. W pracach gdzie ten parametr jest przekroczony reklamacje nie będą uznawane. (Czyli min. nie można budować koloru czarnego z czterech 100% składowych.)

• Dopuszczalne odchylenia w nasyceniu kolorów wynoszą +/- 10%

• Niedopuszczalne jest generowanie tekstu oraz czarnej apli z czterech kolorów.

• W przypadku małego stopnia pisma (poniżej 6 pkt.) lub innych cienkich elementów graficznych należy unikać kontry (dot. zwłaszcza krojów szeryfowych).

• Cienkie linie, siatki i inne elementy graficzne powinny być wykonane w jednym kolorze. Dotyczy to także czcionek o małym i średnim stopniu pisma.

• Czarne teksty o wielkości mniejszej niż 18 pkt. na kolorowym tle, powinny być nadrukowane (overprint). Niedopuszczalne jest wybieranie tła spod takich napisów.

• W celu uniknięcia ewentualnych niedokładności pasowania należy tworzyć zalewki (trapping), czyli minimalne nałożenie kolorów na siebie.

• Rozdzielczość map bitowych powinna wynosić 300 dpi.

• Teksty należy zamienić na krzywe.

• Projekt należy zgrupować. Przy wysyłaniu projektu prosimy o dołączenie podglądu awersu i rewersu w JPG z naniesiona przykładową personalizacją (jeżeli występuje)

• Odbitki próbne należy wykonać w technologii, która umożliwia symulację przyrostu punktów rastrowych w druku offsetowym. Odbitka powinna być wykonana po ostatniej korekcie z materiałów przekazanych do drukarni. W innym przypadku nie jest wiarygodną podstawą do druku.

• Kolor w gotowym produkcie powinien być zgodny z dostarczonym wzorem, uwzględniając ograniczenia wynikające z możliwości technicznych maszyn, podłoża, na którym następuje druk, dostarczonych materiałów oraz innych czynników mających wpływ na kolorystykę odbitki (np. laminacja).

• W przypadku łączenia kart o różnej kolorystyce w jeden nakład, oraz druku na podkładach metalicznych Zamawiający dopuszcza do odstępstwa od nasycenia kolorów od projektu pierwotnego.

• MCARD nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich w stosunku do znaków, symboli i grafiki użytej przez Zleceniodawcę w projekcie graficznym

Karty Metaliczne – uwagi dodatkowe:

• Karty z podkładem metalicznym (złote, srebrne) produkujemy w następujący sposób: Na całości karty jest nanoszony kolor metaliczny metodą sitodruku (złoty bądź srebrny) potem nadrukowywana jest grafika którą Państwo dostarczyli. Wszędzie tam gdzie w projekcie jest biały kolor – na finalnym produkcie będzie kolor metaliczny (złoty bądź srebrny). Można sobie to zasymulować drukując Państwa projekt na przykład na żółtym papierze – da to Państwu w pewnym stopniu obraz jakie różnice wystąpią pomiędzy projektem a finalnym produktem. Istnieją dwie metody uzyskania koloru białego na kartach z podkładem metalicznym:

• zastosowanie dodatkowego koloru Panton (biały Panton metoda stosowana dla nakładów powyżej 1000 szt.)

• zastosowanie wybrania koloru metalicznego (dotyczy to raczej dużych elementów Na pewno nie jesteśmy w stanie zrobić wybrania pod tekstami (drobne litery, bądź cienie pod literami). Kolor złoty ma tendencję do zmiany koloru – Państwa karta wyjdzie ciemniejsza niż w projekcie Kolor srebrny jest raczej kolorem neutralnym Kartę Złotą można też wydrukować w inny sposób. Położyć jako podkład metaliczny srebrny a wszędzie tam gdzie Państwo chcą uzyskać kolor złoty nadrukujemy kolor o odpowiednich składowych tak że finalnie wyjdzie złoto. W tym przypadku wszędzie tam gdzie w projekcie jest kolor biały na produkcie finalnym będzie kolor srebrny. Plik do druku należy zapisać w formacie CDR (Corel Draw) dowolna wersja AI (Adobe Illustrator) do CS3 PSD (Photoshop) do CS 3 CPT (Corel PhotoPaint) dowolna wersja

Istnieje możliwość wykonania karty próbnej (wzorzec kolorystyczny)