przygotowanie projektu - szablony

grafik: 502 256 822 dział techniczny 501 414 657, 502 256 822

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU KARTY – offset

Projekt do druku należy przygotować w dowolnym programie graficznym np. CorelDraw,  Adobe Illustrator, Photopshop, Corel Photo-Paint.

 

Format projektu (tło) przyjąć 59,8 x 91,1 mm tj. Format projektu (tło) jest większy z każdej strony w stosunku do wymiarów formatu karty (54 x 86 mm). W projekcie prosimy nie zaokrąglać narożników.

Jeżeli projekt nie posiada tła wyprowadzonego na spad, format projektu musi być zachowany. Dlatego format projektu należy ograniczyć prostokątem na najniższej warstwie, bez konturu (outline) i wypełnienia, lub (w przypadku pliku rastrowego) odpowiednio wykadrować projekt tak aby miał on odpowiednie wymiary.

 

 • Obiekty nie mogą znajdować się w odległości mniejszej niż 3 mm od krawędzi formatu karty (54 x 86 mm) za wyjątkiem tła. Z uwagi na tolerancje występujące na całym etapie produkcji (laminacja, cięcie) mogą wystąpić pewne przesunięcia pracy względem krawędzi użytku. Dlatego odradzamy umieszczania wokół projektu wszelkiego rodzaju ramek, których nie centryczność na finalnym produkcie może być widoczna.
 • Tło (także obiekty stanowiące tło) drukowane „na spad” należy doprowadzić do krawędzi formatu projektu (59,8 x 91,1 mm). Jeżeli jakieś obiekty wystają poza format projektu należy je obciąć.
 • Kolory (w tym także importowanych do projektu zdjęć i grafik) muszą być w modelu CMYK. Prosimy nie przesyłać plików w modelu RGB ponieważ kolory wydrukowane mogą odbiegać od zamierzonych, widzianych na ekranie.
 • Należy zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia różnic w kolorach w stosunku do wydruków z drukarek oraz obrazu wyświetlanego na monitorze ze względu na różnice w technologii druku, prezentacji barw i rodzaju podłoża na którym odbywa się druk kart, oraz innych czynników mających wpływ na kolorystykę (np. laminacja).
 • W celu uzyskania większej głębi koloru czarnego w obszarach apli użyć koloru czarnego zbudowanego ze składowych 60%C 40%M 40%Y 100%K.
 • wartości tonalnych w jednym punkcie nie może przekraczać 320%. W pracach gdzie ten parametr jest przekroczony reklamacje nie będą uznawane. (Czyli min. nie można budować koloru czarnego z czterech 100% składowych.)
 • Dopuszczalne odchylenia w nasyceniu kolorów wynoszą +/- 5%
 • Niedopuszczalne jest generowanie czarnego tekstu z czterech kolorów.
 • W przypadku małego stopnia pisma (poniżej 6 pkt.) lub innych cienkich elementów graficznych należy unikać kontry (dot. zwłaszcza krojów szeryfowych).
 • Cienkie linie, siatki i inne elementy graficzne powinny być wykonane w jednym kolorze. Dotyczy to także czcionek o małym i średnim stopniu pisma.
 • Czarne teksty o wielkości mniejszej niż 18 pkt. na kolorowym tle, powinny być nadrukowane (overprint). Niedopuszczalne jest wybieranie tła spod takich napisów.
 • W celu uniknięcia ewentualnych niedokładności pasowania należy tworzyć zalewki (trapping), czyli minimalne nałożenie kolorów na siebie.
 • Rozdzielczość map bitowych powinna wynosić 300 dpi.
 • Teksty należy zamienić na krzywe.
 • Projekt należy zgrupować. Przy wysyłaniu projektu prosimy o dołączenie podglądu awersu i rewersu w JPG z naniesiona przykładową personalizacją (jeżeli występuje)
 • Odbitki próbne należy wykonać w technologii, która umożliwia symulację przyrostu punktów rastrowych w druku offsetowym. Odbitka powinna być wykonana po ostatniej korekcie z materiałów przekazanych do drukarni. W innym przypadku nie jest wiarygodną podstawą do druku.
 • Kolor w gotowym produkcie powinien być zgodny z dostarczonym wzorem, uwzględniając ograniczenia wynikające z możliwości technicznych maszyn, podłoża, na którym następuje druk, dostarczonych materiałów oraz innych czynników mających wpływ na kolorystykę odbitki (np. laminacja).
 • W przypadku łączenia kart o różnej kolorystyce w jeden nakład, oraz druku na podkładach metalicznych Zamawiający dopuszcza do odstępstwa od nasycenia kolorów od projektu pierwotnego.
 • MCARD nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich w stosunku do znaków, symboli i grafiki użytej przez Zleceniodawcę w projekcie graficznym

 

Karty Metaliczne – uwagi dodatkowe:

 

Karty z podkładem metalicznym (złote, srebrne) produkujemy w następujący sposób:

Na całości karty jest nanoszony kolor metaliczny metodą sitodruku (złoty bądź srebrny) potem nadrukowywana jest grafika którą Państwo dostarczyli. Wszędzie tam gdzie w projekcie jest biały kolor – na finalnym produkcie będzie kolor metaliczny (złoty bądź srebrny). Można sobie to zasymulować drukując Państwa projekt na przykład na żółtym papierze – da to Państwu w pewnym stopniu obraz jakie różnice wystąpią pomiędzy projektem a finalnym produktem.

Istnieją dwie metody uzyskania koloru białego na kartach z podkładem metalicznym:

 • zastosowanie dodatkowego koloru Panton (biały Panton metoda stosowana dla nakładów powyżej 1000 szt.)
 • zastosowanie wybrania koloru metalicznego (dotyczy to raczej dużych elementów Na pewno nie jesteśmy w stanie zrobić wybrania pod tekstami (drobne litery, bądź cienie pod literami).

 

Kolor złoty ma tendencję do zmiany koloru – Państwa karta wyjdzie ciemniejsza niż w projekcie

Kolor srebrny jest raczej kolorem neutralnym

Kartę Złotą można też wydrukować w inny sposób. Położyć jako podkład metaliczny srebrny a wszędzie tam gdzie Państwo chcą uzyskać kolor złoty nadrukujemy kolor o odpowiednich składowych tak że finalnie wyjdzie złoto. W tym przypadku wszędzie tam gdzie w projekcie jest kolor biały na produkcie finalnym będzie kolor srebrny.

 

Plik do druku należy zapisać w formacie

CDR (Corel Draw) dowolna wersja

AI (Adobe Illustrator) do CS 6

PSD (Photoshop) do CS 6

CPT (Corel PhotoPaint) dowolna wersja