przygotowanie bazy do personalizacji

grafik: 502 256 822 dział techniczny 501 414 657, 502 256 822

przygotowanie bazy do personalizacji WORD

Bazę do personalizacji kart i identyfikatorów należy przygotować w dowolnym programie, który umożliwi zapisanie jej do formatu programu MS EXCEL – „xls”. Plik proszę nazywać w następujący sposób: Nazwa firmy Rodzaj karty Data np. Greenlux Zlote 28 03 2009.xls

Format komórek powinien być tekstowy. Komórki nie powinny zawierać żadnych formuł i makr.

Baza powinna zawierać dane w kolumnach, które powinny posiadać te same nazwy co pola personalizacji na identyfikatorze. W kolumnie „zdjęcie” dane muszą posiadać nazwę zdjęcia  identyczną z nazwą pliku. (nie należy wklejać zdjęcia, ani też hiperłącza – pliki z zdjęciami powinny być dostarczone osobno)

W przypadku kolumn z których dane są pobierane do druku kodu kreskowego nie należy wpisywać numeru z sumą kontrolną, gdyż programy do personalizacji używane przez naszą firmę same generują sumę kontrolną. W trakcie tworzenia bazy należy zwrócić uwagę na wielkie i małe litery, polskie czcionki, spacje, oraz rozszerzenie pliku ze zdjęciem. Dane pobierane z bazy będą drukowane na identyfikatorze dokładnie tak jak zostały wpisane do bazy (np. jeżeli imię danej osoby zostało do bazy wpisane dużymi literami to na identyfikatorze także zostanie nadrukowane dużymi literami).

Do personalizacji kart i identyfikatorów musi być dostarczona także informacja odnośnie:

  • tekstu – rodzaj czcionki, styl,  wielkość i kolor
  • kodu kreskowego – typ i zakres kodu kreskowego
  • numeracja – rodzaj czcionki, styl, wielkość, kolor, zakres numeracji, oraz sposób zapisu.
  • zdjęcia – rozdzielczość zdjęć 300 dpi o wymiarach takich samych jak przygotowane miejsce na identyfikatorze.

Uwaga:

W przypadku tłoczenia muszą państwo określić jakim kolorem mają być barwione elementy tłoczone. Personalizację tłoczoną (embossing) można wykonywać tylko trzema rodzajami czcionek:

 

  • Personalizacja numeryczna tłoczona pozwala nam numerować karty według dowolnego schematu (numer kolejny bądź numer generowany z bazy Klienta) czcionka BLOCCO i czcionka OCR (wysokość ok. 4,5 mm – maksymalnie do 21 znaków wraz z spacjami) dostępne znaki: 0123456789 – i czcionka SIMPLEX wysokość ok. 3mm dostępne znaki:  0123456789-
  • Personalizacja w formie tłoczonego tekstu (tylko duże litery), umożliwia nadanie karcie indywidualnych cech jej użytkownika (np. imię i nazwisko). Do personalizacji tłoczonej stosuje się czcionkę SIMPLEX (wysokość ok. 3mm – maksymalnie do 30 znaków wraz z spacjami) z dostępnymi znakami: ABCDEFGHIJKLMNOQPRSTUWXYZ ĄĆĘŁŃÓŚŹŻ ( ) . , / & #